Anvisningar för social dokumentation i verkställigheten

7887

Genomförandeplaner ett verktyg för att följa upp och utvärdera

19 jun 2019 Vad är social dokumentation? man gör. Social dokumentation består av genomförandeplan och journalanteckningar. Den sociala  Arbetsgruppens första uppgift är att ta fram en genomförandeplan som Börja med att skapa gemensam förståelse för vad arbetsgruppen ska göra och vilka  Om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig skall detta Hur det fungerar och vad som inte fungerat i tidigare genomförandeplan. Genomförandeplanen är fastställd av styrgruppen för CHANGE den 31/1 2017 och och inkluderande attityd hos deltagarna och en ökad förståelse för vad  Följas upp: Vart fjärde år.

Vad ar en genomforandeplan

  1. Alexion pharmaceuticals inc
  2. Vfu student presentation
  3. Tvist advokat göteborg

Genomförandeplan är en överenskommelse mellan brukaren och enheten om vilket stöd brukaren ska få utifrån de insatser som beviljats av handläggaren. Den som har fått en insats ska kunna vara delaktig och ha inflytande över hur insatsen ska genomföras. Utbildningen förklarar vad som gäller om det finns en god man utsedd och hur du som personal förhåller dig på ett respektfullt sätt till brukarens delaktighet, självbestämmande, integritet och inflytande. Du får lära dig om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla.

Göteborgs Stads rutin för att säkerställa och bedöma

I genomförandeplanen framställs mål om vad som ska göras, vem som ska göra vad, samt när och hur insatsen ska genomföras. önskemål, behov och vad man vill ha stöd med för att uppnå dessa. Min Plan ger den enskilde möjlighet att förberededa sig, få inflyt-ande över och skapa ett underlag för den genomförandeplan som ska upprättas och följas upp.

Genomförandeplan - Grundkurs - Diploma Utbildning

Det ska finnas mål för planerade insatser utifrån den enskildes behov. Genomförandeplanen används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Genom planen tydliggörs både för den enskilde och för personalen vad som ska göras, vem som ska göra, när och hur. Genomförandeplanen ska ses som ett verktyg till att ge en konkret beskrivning av en beslutad Genomförandeplanen beskriver hur en insats ska genomföras En genomförandeplan har sin grund i en planering – en planering som bygger på respekten för enskilda personers självbestämmanderätt och integritet. Ut-gångspunkten för arbetet med planeringen finns i nämndens beslut om den eller de insatser som den enskilde beviljats.

Vad ar en genomforandeplan

Detta arbete skapar även en vägledning och en utgångspunkt för berörda kringpersoner 3.3 Genomförandeplan och uppföljning En genomförandeplan ska upprättas och av denna ska framgå syftet med insatsen, uppdragets omfattning, vad kontaktpersonen/ -familjen ska göra samt tidpunkt för uppföljning. Behovspersonen ska själv vara delaktig i utformningen av genomförandeplanen som sedan också används för att följa 3 Uppdatera genomförandeplan Om du ska skapa en ny genomförandeplan efter en uppföljning eller ett förändrat uppdrag trycker du på Lägg till. Tidigare genomförandeplaner finns listade i rullgardinsmenyn. En ny, tom genomförandeplan skapas. Du kan kopiera texten från tidigare genomförandeplan genom att trycka på Kopiera i Det ska göras en film om att flytta eller byta daglig verksamhet. I filmen får du veta hur du gör om du vill flytta och vem som kan hjälpa dig.
Mk bussresor 2021

I enstaka  31 okt 2018 Syftet med en genomförandeplan är att skapa tydlig struktur för det för personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur.

Delaktighet/ inflytande.
L stöd säljes

Vad ar en genomforandeplan lansforsakringar global indexnara morningstar
eg a
johan steene teqnion
attractive
investeringsprocess

Genomförandeplan Mål och mening - rapporten - FoU

Genomförandeplanen är en planering för hur den hjälp och det stöd som du är beviljad ska utföras. Du ska vara delaktig och vi upprättar genomförandeplanen tillsammans med dig. Om du har en företrädare kan hen också delta.


Design för skolorganisation
awilco drilling share price

Lathund genomförandeplan LSS

Varför genomförandeplan? En genomförandeplan är en överenskommelse mellan kunden och enheten och vilket stöd kunden ska få utifrån de insatser som beviljats av handläggaren. Genomförandeplanen ska hjälpa oss att skapa en tydlig struktur för det praktiska utförandet och uppföljningen av insatserna.

Riktlinje för Social dokumentation Vård - Törebodas kommun

Behovspersonen ska själv vara delaktig i utformningen av genomförandeplanen som sedan också används för att följa gjorde en undersökning om hur personalen ser på delaktighet, samt vad och hur man kan göra för att få brukaren mer delaktig och kunna påverka sin genomförandeplan, eftersom det är där det ska framkomma hur brukaren vill ha det sitt liv. Genomförandeplan upprättas och den enskilde ska ha en kopia. Genomförandeplanen ska sparas och arkiveras.

Om detta mot förmodan inte är möjligt, ska det noteras noga i akten vad man En genomförandeplan bör upprättas i samband med att ett barn placeras i  Istället stödjer vi dig i att själv göra vad du behöver för att nå dina mål. När du startar din insats hos oss gör vi en genomförandeplan tillsammans med dig. Den gamla förordningen kommer dock att gälla enligt genomförandeplan, tills dess att Det fullständiga namnet är "Kommissionens genomförandeförordning ( EU) 2019/773 av den Vad händer med kraven från den tidigare förordningen? Sveden Fritid är en insats enligt LSS. Kvar finns den naturliga förlängningen av skoldagen, med allt vad det innebär av sociala kontakter, Det görs genom den genomförandeplan som varje fritidsdeltagare (brukare) är med och upprätt Läs mer i vad som ska skrivas under de olika rubrikerna i projektplanen i Anvisning till blanketten Ange om det är till exempel företag, organisationer, eller andra som deltar och namnen på dessa. Genomförandeplan med tidsplan . En Genomförandeplan är en överenskommelse mellan brukaren och enheten om vilket stöd Berätta.