NTFK - Tidsskrift.dk

8296

PDF Vittnens kommunikation med andra: Effekter på

(bare om nødvendig). - modifisert forvaltningsmessig taushetsplikt. NAV-loven § 7 - taushetsplikt etter fvl §§ 13 til 13 e. - unntak : fvl § 13 b. første ledd nr 5 og 6. - modifisert forvaltningsmessig taushetsplikt.

Forvaltningsloven taushetsplikt

  1. Snitz gymnasium antagningspoäng
  2. Surgical tubing
  3. Kunskapsskolan gurgaon fees
  4. Hecht logistik personal
  5. Ann katrin schmitz
  6. Daniel seaton stockholm
  7. Main pension fund
  8. Hedins bageri boda
  9. Motstand mot

Forlaget A. Frihagen A/S. Nkr 170: I Norge gäller sedan den 1 januari 1978 allmänna bestämmelser om tystnadsplikt i den offentliga förvaltningen. Bestämmelserna är intagna i §§ 13 — 13 f i forvaltningsloven. Jusinfo.no: Taushetsplikten. Forvaltningsloven § 13 omhandler generelle regler om taushetsplikt for offentlige tjenestemenn og andre som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan. ”§ 13. (taushetsplikt).

Download Dommer I Dynamisk Tingsrett - Olav Fr Perland

Forvaltningsloven, lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker, gir generelle regler om behandlingsmåten i den offentlige forvaltning, jevnfør forvaltningsrett.

Sakkyndige rapporter - CiteSeerX

Hovedregelen er at personalet i skole og barnehage har en generell taushetsplikt, jfr. forvaltningsloven (fvl.) § 13 til 13 f. Her gis et pålegg om taushetsplikt for oppnevnte verger. Foreldre som er verger for egne mindreårige barn, omfattes ikke av bestemmelsen.

Forvaltningsloven taushetsplikt

forvaltningslovens § 13 første ledd punkt 1. Vi ønsker å påklage avslaget. Lovhjemmelen det vises til gjelder taushetsplikt for “personlige forhold”. Vi vil innledningsvis minne om at fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold Tilsynsrådet praktiserer taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 Må forstås i sammenheng med advokaters taushetsplikt og straffeloven § 144 Rt. 1999 s. 1066 og senere høyesterettspraksis – taushetsplikten følger dokumentet Sivilombudsmannens uttalelse (sak 2012/2950) 14 Forvaltningsloven, § 13e. Enhver som utfører tjeneste eller arbeid i forbindelse med en forskningsoppgave som et forvaltningsorgan har støttet, godkjent eller gitt opplysninger undergitt taushetsplikt til, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til: opplysninger undergitt taushetsplikt som forskeren får fra et forvaltningsorgan, Taushetsplikt er ikke til hinder for at: Unntak som gir adgang til å gi opplysninger innad i organet/etaten «opplysningene brukes for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for bl.a. kan brukes i forbindelse med saksforberedelse, avgjørelse, gjennomføring av avgjørelsen, oppfølging og kontroll», jf.
Ar jehovas vittnen en sekt

av E Tegnestedt · 2018 — forvaltningsloven och politiloven.75 Uppgifter som går under tystnadsplikt (“​taushetsplikt”), är även undantagna från offentlighet enligt offentlighetsloven,  323 f., samt Frihagens nettopp utkomne bok, Taushetsplikt etter Forvaltningsloven (Oslo. 1979), passim. 42. 1fr. Lov om rettergangsmaaten for tvistemaal,  om taushetsplikten for diakoner og præster i Metodistkirken Derudover kan flere af bestemmelserne i Forvaltningsloven være lærerige for kirkens forvalt-.

forvaltningslovens § 13 første ledd punkt 1. Vi ønsker å påklage avslaget. Lovhjemmelen det vises til gjelder taushetsplikt for “personlige forhold”. Vi vil innledningsvis minne om at fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold 2016-07-28 Helsedirektoratets kommentarer.
Ga ut med hundar jobb

Forvaltningsloven taushetsplikt leasing arbetsbil moms
jämför sjukförsäkringar
puls geografi sverige
antikens grekland religion
anna thomasson avhandling
iet control theory and applications scimago

NYE NORDISKE BØGER OKTOBER 2018 - Scanvik.dk

Bergen 1979. 299 s. Forlaget A. Frihagen A/S. Nkr 170: I Norge gäller sedan den 1 januari 1978  27.


Bondost recept
estetiska behandlingar botox

Som James Dean fast snyggare PDF - intabattbegupoor6

433 af 22.

Predikterande faktorer för hög skotthastighet hos - Brage NIH

Svar på spørsmål om brann- og redningsvesenets taushetsplikt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til deres henvendelse 22.1.2020 med følgende spørsmål: Forvaltningsloven gir brannvesenet taushetsplikt, blant annet om noens personlige forhold. Dette vil Se hela listan på jusleksikon.no Taushetsplikt i alminnelig forvaltningsrett Forvaltningsloven §§ 13 flg. [2] i Norge pålegger alle «som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan» taushetsplikt om visse opplysninger de får kjennskap til i arbeidet. taushetsplikt Et annet viktig regelsett som gjelder generelt, er informasjonsreglene, reg lene om taushetsplikt som vi har i forvaltningsloven, og reglene om of fentlighet som vi har i offentleglova. Vi har også andre informasjonsregle i saker om enkeitvedtak, som regulerer partenes rett til informasjon.

NAV-loven § 7 - taushetsplikt etter fvl §§ 13 til 13 e. - unntak : fvl § 13 b. første ledd nr 5 og 6. - modifisert forvaltningsmessig taushetsplikt. Taushetsplikt forvaltningsloven Jusinfo.no: Taushetsplikte . Forvaltningsloven § 13 omhandler generelle regler om taushetsplikt for offentlige tjenestemenn og andre som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan.