Sedan 1963 har det vid olika universitet i Sverige och - PDF

6103

Svenskans beskrivning 35, Göteborg 2016 Lärare

Syftet med Läslyftet är att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Det finns en del förutsättningar som måste vara uppfyllda för att man ska uppnå sådana effekter. Jag blev nyss medveten om att Läslyftets Läs- och skrivportal har nytt utseende. Innehållet är detsamma som tidigare och jag kan inte upptäcka någon ny information. Överst på sidan hittar du menyraden med flikar för Välj modul, Så arbetar du med modulerna, Handledare, Rektor & förskolechef samt Språk-, läs- och skrivutvecklare.

Läslyftet läs och skrivportalen

  1. Michel serres the five senses
  2. Systemvetenskap su flashback
  3. Hur avsluta handelsbolag
  4. Disputation stockholms universitet
  5. Vittra väsby lärare
  6. Håkan magnusson göteborg

På Läs- och skrivportalen finns för närvarande tretton moduler för grundskolan och två för grundsärskolan. Till vårterminen, förhoppningsvis redan före jul, kommer två nya moduler att publiceras. Skolverkets hemsida innehåller för närvarande tolv olika moduler som behandlar språk-, läs- och skrivutveckling ur olika ämnens och stadiers perspektiv. Läslyftet handlar inte om att reducera ämnena till enbart språk utan det ämnesdidaktiska finns alltid med. Ta gärna en titt på de olika modulerna på Läs- och skrivportalen! Anna-Maija Läslyftets material finns samlat i moduler på Lärportalen. Inom varje modul får ni läsa texter och se på filmer, samtala om det ni läst, planera undervisningsaktiviteter, pröva i undervisningen samt reflektera med kollegorna kring hur det gick och hur ni kan gå vidare.

8 Beslutsmeddelande.pdf 2 190 kb - Insyn Sverige

Läs- och skrivportalen | Läslyftet i Stockholm Foto. Skolverkets moduler för kollegialt lärande. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig (). Med statsbidrag: Tidig läs- och skrivutveckling i förskoleklassen och lågstadiet.

Wictoria Majby - Project manager, European coordinator

Parallellt utbildas just nu också 30 pedagoger i vår kommun till handledare för Läslyftet. Ambitionen hos ledningsgruppen för Förskola & Grundskola i Kungsbacka kommun är att alla undervisande pedagoger i förskoleklass och årskurs 1-9 samt skolbibliotekarier ska ha genomgått Läslyftet under Allt material finns tillgängligt på en webbportal, Läs- och skrivportalen. Där finns det i dagsläget nio moduler att välja mellan som till exempel Samtal om text, Att skapa läsintresse, Läsa och skriva i alla ämnen och Främja elevers lärande i SO eller NO. Till skillnad från Matematiklyftet riktar sig Läslyftet till lärare i alla ämnen eftersom elevers språk- och kommunikationsutveckling är alla lärares ansvar. Det kommer att finnas ett digert stödmaterial för fortbildningen, samlat i olika moduler i Läs- och skrivportalen.

Läslyftet läs och skrivportalen

Processledare för Läslyftet i Lerum är Eva Lindberg. Kontaktuppgifter till Eva hittar du här Länk till Skolverket om Läslyftet hittar du här Läs- och skrivportalen på Skolverket hittar du här PDF för utskrift om Läslyftet 17/18 hittar du här nedan Läslyftet drivs av Skolverket och riktar sig till förskollärare och lärare i alla ämnen. Det syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvalitén i undervisningen. Läslyftet bygger på kollegialt lärande, det vill säga att lärare lär av varandra med stöd av handledare. Läslyftet består av många olika moduler och antalet utökas kontinuerligt. Senast i december kom några nya. Allt ligger öppet på Läs- och skrivportalen!
Cykel mopedhandlaren umeå

Det som finns upplagt ingår i en utprövningsomgång och kan komma att förändras, säger de. Läs- och skrivportalen omfattar olika skolformer och alla årskurser. Läs- och skrivportalen I den eftertänksamma dialogen leder läraren ett öppet och respektfullt samtal, där texter om viktiga frågor utforskas och analyseras. Dialogen hjälper eleverna att utveckla en sofistikerad läsförståelse och att organisera sitt läsande mer systematiskt.

Syftet med Läslyftet är att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Det finns en del förutsättningar som måste vara uppfyllda för att man ska uppnå sådana effekter. Ytterst syftar Läslyftet till att förbättra alla elevers språk-, läs- och skrivförmågor och skolresultat. Hur Läslyftet är tänkt att bidra till förbättrade skolresultat kan beskrivas i en tänkt effektkedja: Om handledare utbildas och handleder lärare genom minst två Läslyftsmoduler förväntas lärarnas (a) kompetens i språk-, läs- och skrivdidaktik att öka Läslyftet är en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare som bygger på kollegialt lärande.
Molndals centrum

Läslyftet läs och skrivportalen autonoma nervsystemet signalsubstanser
zetetisk astronomi
bromma engelska skolan
bra boränta idag
kollektiva varor och tjänster
oviks kommun vaxel

Läslyftet - Studylib

- Gå in på Skolverkets hemsida på Läs- och skrivportalen, i modulen: Stimulera  (Läs-och skrivportalen, Skolverket) #saga #förskola #förskolan #drama #undervisning #bockarnabruse #sagolåda #tips #ideer #skolverket #läslyftet  Läs mer på skolverket.se, i övre högra hörnet skriv in läs och skrivportalen i sökrutan. Då kommer det upp ”Nu går startskottet för läslyftet”.


Klader producerade i sverige
hur mycket lana swedbank

DIGITAL ELLER TRADITIONELL FRITIDSLÄSNING: - JYX

Under 2014 och 2015 har Skolverket: - genomfört en utprövningsomgång av Läslyftet, - utarbetat didaktiskt stödmaterial för publicering på Läs- och skrivportalen, - utlyst och fördelat statsbidrag inför läsåret 2015/16, - genomfört vissa insatser för rektorer, Läslyftet anordnas som en kollegial fortbildning för lärare och annan personal inom skolan, till exempel skolbibliotekarier, med syfte att stimulera lärare inom olika ämnen att utveckla elevers läs- och skrivförmåga. Detta efter flera års sjunkande resultat för svenska elever i bland annat PISA-undersökningar. Organisera och planera för Läslyftet Vi resonerade också om modulval. Oturligt nog låg Läs- och skrivportalen nere juts när vi hade planerat att vi skulle gå in och skaffa oss en överblick eller fördjupa oss i modulernas upplägg.

Läslyftet Hörnefors Skolområde: oktober 2014

Du kan också gå in på Läs- och skrivportalen Nu har Skolverket börjat publicera material på den nya sajten Läs- och Skrivportalen. Den är tänka att fungera som navet i satsningen Läslyftet, (som kommer att rikta sig till alla lärare och inte bara lärare i svenska som man tänkte från början). Allt material är inte färdigt än, men sidan kommer att fyllas på kontinuerligt. Så vad händer i Läslyftet framöver? Jo, vid årsskiftet publiceras några nya moduler.

Läslyftet går att arbeta med via Läs- och skrivportalen. >>  Läs- och skrivportalen omfattar olika skolformer och alla årskurser. Grundskolans moduler behandlar än så länge enbart Samtal om Text. Explicit undervisning i skriv- och läsförmåga blir väldigt viktigt kommer Det finns en modul i läs- skrivportalen som handlar om att skriva i alla  Läslyftet riktar sig till lärare i grundskolan, grundsärskolan, lärare som genomför två moduler på Läs- och skrivportalen på arbetstid under. som är intresserad av att läsa den kan göra det här.