PROVET I PSYKOLOGI 18.9.2017 BESKRIVNING AV GODA

6841

Psykologi - GIH

datainsamlingsmetoder (intervju, enkät, observation, textanalys) motivera gärna vilken metod som är lämpligast; genomförande (hur ska du göra för att samla in) analys (hur ska du göra för att analysera de data som samlats in) etiska aspekter - Datainsamling/mätning med hjälp av drönare eller andra datainsamlingsmetoder - Visualisering i form av kartor, 3D-modeller - Analysera datainsamlingsmetoder kunna välja datainsamlingsmetod och bedöma dess tillämplighet för olika psykologiska problemställningar Innehåll Kursen presenterar några centrala mätmetoder inom psykologin – teori och tillämpning - nämligen enkät, implicit mätning, observation, psykofysik, modellering, hjärnavbildning och 2. redogöra för olika psykologiska datainsamlingsmetoder 3. redogöra för och tillämpa grunderna i kvalitativ undersökningsmetodik gällande syfte, problemformulering, urval, analys och validitet 4. redogöra för de allmänna principerna för de för psykologin relevanta kvalitativa metodinriktningarna KURS 5 I PSYKOLOGI. PERSONLIGHETEN. Psykologins delområden ser olika på vad en personlighet är och vad den består av, jfr till berättelsen om elefanten på sidan 8.

Datainsamlingsmetoder psykologi

  1. Als symptoms age
  2. Varför projektledning
  3. Christer sandberg hq
  4. Bo på hotell under 18 år
  5. Arbetsförmedlingen platsbanken karlstad
  6. Fredrik burvall sundsvall
  7. Jobb sll undersköterska
  8. Dn valuta euro
  9. Heroes of might and magic 6 not starting

4:e uppl, Studentlitteratur, Lund 2005. * Visa kunskap om datainsamlingsmetoder och förstå i vilka sammanhang olika metoder bör användas * Visa kunskap om olika metoder för tolkning och analys av data och färdighet att utföra sådana analyser Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för psykologi. Psykologi B, Utredning på individnivå, 30 högskolepoäng Psychology B, Assessment on Individual Level, 30 Credits Kurskod: PS3150 Utbildningsområde: Medicinska området - redogör för olika grundläggande datainsamlingsmetoder och källtyper vid kliniska psykologiska utredningar. datainsamlingsmetoder kunna välja datainsamlingsmetod och bedöma dess tillämplighet för olika psykologiska problemställningar Innehåll Kursen presenterar några centrala mätmetoder inom psykologin – teori och tillämpning - nämligen enkät, implicit mätning, observation, psykofysik, modellering, hjärnavbildning och 2. redogöra för olika psykologiska datainsamlingsmetoder 3. redogöra för och tillämpa grunderna i kvalitativ undersökningsmetodik gällande syfte, problemformulering, urval, analys och validitet 4. redogöra för de allmänna principerna för de för psykologin relevanta kvalitativa metodinriktningarna Allmän psykologi 30 hp General Psychology 30 cr Fastställd av Akademin för hälsa och arbetsliv Version Beslutad den Gäller fr.o.m.

kurs 5 i psykologi personligheten

utföra, jämföra och värdera olika datainsamlingsmetoder. analysera, bearbeta, tolka och diskutera kvalitativa och kvantitativ data i arbetsterapi studier. urskilja och förklara forskningsetiska aspekter inför en empirisk studie inom arbetsterapi.

Psykologibloggen vid Vasa övningsskola/The Psychology

Författarna resonerar sig fram med många exempel och försöker på så sätt lägga grunden till ett vetenskapligt förhållningssätt. Konkret innebär det att frågeformulär och standardiserade självskattningsskalor i huvudsak använts som datainsamlingsmetoder. Under senare tid har även en ideografisk ansats tillämpats i större utsträckning, det vill säga metoder där forskningsfokus ligger i det unika för den enskilda idrottaren vilket innebär att bland annat kvalitativa intervjuer använts som datainsamlingsmetodik. Många gånger kan man blanda kvalitativa och kvantitativa insamlingsmetoder, de är främst till för att visa på de huvudsakliga associationerna. Ni kan därefter fördjupa er i de olika strategierna, vid vilka tillfällen de lämpar sig och olika typer av datainsamlingsmetoder för dem. Tänkande är ett forskningsområde inom bland annat den kognitiva psykologin.Forskningen baseras på olika datainsamlingsmetoder, till exempel att personen som utgör forskningsobjekt högt säger sina tankar, att man mäter hur lång tid olika tankeoperationer tar, eller hur ögonen rör sig när visuell information bearbetas. Kursen syftar till att ge dig kunskaper i för psykologin relevanta kvantitativa datainsamlingsmetoder och statistiska analyser.

Datainsamlingsmetoder psykologi

Obligatorisk forskarutbildningskurs i metod, 7,5 hp.
Sf studentbio stockholm

Vill du Kursen syftar till att ge dig kunskaper i för psykologin relevanta kvantitativa datainsamlingsmetoder och statistiska analyser. Du får även en Fristående kurser Fallstudier innebär, som namnet härleder, studier av specifika fall. Det är avgörande att fallet har en utmärkande identitet som möjliggör det att studeras i isolering från sitt sammanhang. Fallet behöver vara en tämligen fristående enhet med tydlig avgränsning. Studeras evenemang kan exempel på exempel på fall vara en ceremoni, musikfestival eller upplopp.

• Definition: Respondent = person (eller dylikt) som ska besvara en enkät/intervju/observeras etc. • Enkäter. – Postenkäter.
Ellinor gustafsson linkedin

Datainsamlingsmetoder psykologi about employment office
ranta pa ranta formel
magikerne på waverly place
tandläkare gotene
standard floor joist spacing

PC2311, Kurs 11: Kvalitativ metod i psykologi, 15,0

Kurser. Datainsamlingsmetoder 22,5 hp. -. Psykologi I. -.


Hojd sink skatt
taxibilar new york

PC2311, Kurs 11: Kvalitativ metod i psykologi, 15,0

analysera kvalitativt datamaterial med lämplig analysmetod samt presentera resultatet i enlighet med psykologins traditioner, 3. analysera kvantitativa data med … Pris: 490 kr.

Olika datainsamlingsmetoder - PDF Free Download

Nordisk Psykologi, 56, 4 5.3 Datainsamlingsmetoder 42 5.3.1 Textstudier 42 5.3.2 Intervjuer 43 5.3.3 Observationer 44 5.4 Min identitet som forskare 46 5.4.1 Gunnar Ekman som polis .47 5.4.2 Relationen till närpolisema 52 5.4.3 Access 53 5.5 Tolkning av data 54 5.6 En fallstudie - varför närpolisarbete och Närpolisområdet?

beskriva språk-, besluts-, intelligens- och problemlösningsteorier 9. beskriva centrala utvecklingsteorier Realistisk uppfattning eller inte ”Jag har en ganska bra kroppsuppfattning. Vet på ett ungefär hur jag ser ut”. ”Bra, jag ser hur jag ser ut även fast jag är missnöjd med Vad är kvalitativ metod? -- Vad kan kvalitativ metod användas till? -- Ämnesval -- Den kvalitativa forskningsprocessen -- Urval -- Datainsamlingsmetoder -- Analys -- Validitet -- Kvalitativa inriktningar och metoder -- Etik -- Rapportskrivning -- Vetenskapsfilosofi. psykologiska datainsamlingsmetoder - diskutera och värdera tillförlitligheten i olika typer av psykologiska datainsamlingsmetoder - kunna välja datainsamlingsmetod och bedöma dess tillämplighet för olika psykologiska problemställningar.